firatnehri

Zurück

  

 

firat

 

 

     

 

    

 

  

 


Firat (Euphrates)

   já u orla

 

 

   
 

vıšce 1200mn.m. Byla to nádhera - určitě sem jeďte taky.
 
adiyaman                                                          firat

 

 
DİCLE VE FIRAT NEHİRLERİ VE GAP

Dicle ve Fırat Nehirleri, Türkiye topraklarında ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ek olarak Suriye, Irak topraklarındaki suları toplayarak Irak'ta birleştikten sonra Şat-tül Arap adlı nehri oluşturarak İran Körfezi'ne dökülen iki önemli akarsudur. Hidrolojik olarak tek bir
nehir havzasının iki önemli akarsuyu olan bu nehirlerin kendi alt havzaları içinde, Türkiye'yi terk eden ana kolları yanında müstakil sınırlarımızı aşıp Irak ve Suriye'ye giren yan kol hüviyetindeki başka akarsular da bulunmaktadır.

Dicle ve Fırat Havzası, Şat-tül Arap kesiminde İran topraklarından gelen katkı dışında, tüm hidrolojik havzasının su potansiyeline üç ülkenin topraklarından gelen katkıların Şat-tül Arap'a irtibatlandırdıkları noktada 85 milyar m3' lük bir potansiyele sahiptir.

Dicle-Fırat havzasını teşkil eden ve genellikle dağlık araziden oluşan havzanın Türkiye bölümü, alan olarak ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturur. Bu alana düşen yağmur ve kar şeklindeki yağışlardan oluşan akışlar ise tüm ülkemizin yıllık akış potansiyelinin %31'ini temsil eder. Ortalama akış baz alındığında, doğal koşullarda yıl içinde ortalamanın onda biri ile on katı olabilen en düşük ve en yüksek akışlar, yıllar arasında da ortalamanın yarısı ile iki katı arasında değişim gösterebilmektedir.

Yıl içinde ve yıllar arasında zamansal olarak düzensizlik arz eden akışlar, doğal koşullarda önemli taşkın zararlarına yol açtıkları gibi, bu akışlardan çeşitli amaçlar doğrultusunda yararlanılması son derece kısıtlı olabilmektedir.


Su potansiyelini oluşturan akışlardan kaynaklanan zararların önlenmesi ise su potansiyelinin çeşitli sosyo-ekonomik ihtiyaçların güvenli bir şekilde karşılanmasına ekonomik limitler dahilinde belli ölçülerde tahsisini, akış rejimini düzenleyici fonksiyonları olan depolama tesislerinin yapımını teknik olarak zorunlu kılmaktadır.

Dicle-Fırat havzasına bölgesel ölçekte bakıldığında, baraj olarak tanımlanan depolama tesislerinin yapımını mümkün kılacak en uygun topografik imkanlar Türkiye topraklarında yer almaktadır.

Ülkemiz elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanmasında miktar ve pik güç temini yönünden hidroelektrik enerji üretimi önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Hidroelektrik enerji potansiyeli içinde %31 paya sahip Dicle-Fırat havzası, hidroelektrik enerji üretiminin gerçekleştirilmesini teminen yapımları öngörülen depolama tesisleri ile havza akarsuları rejimlerinin büyük ölçüde düzenlenmesi sağlanmış olacaktır.

Türkiye'deki barajların mevcut olmaması halinde, diğer havza ülkelerinin , özellikle Fırat Nehri için olmak üzere, havzadaki akarsuların zararlarının önlenmesi ve su potansiyelinden yararlanma imkanı, bu ülkelere yapılabilecek tesislerin fiziki limitleri nedeniyle çok düşük düzeyde kalmak durumundadır.

Dicle-Fırat havzası Dicle ve Fırat alt havzalarındaki su ve toprak kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında sulama, taşkın kontrolü, hidroelektrik enerji üretimi, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amaçlı büyük ölçekli projeler geliştirilmiştir.

İşletme, inşaat ve planlama gibi değişik aşamalarda bulunan söz konusu projelerin en önemlisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Dicle Nehri ana kolunun tamamı ile Keban Barajı mansabını içine alan coğrafi bölgede yer alan bir projeler demetidir. Çok yönlü entegre bir proje olan GAP kapsamında; bölgede yapımı planlanan tarım, enerji ve hizmet sektörlerindeki barajlar hidroelektrik santraller ve sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal alt yapı, ulaştırma, sanayi, eğitim ve konut gibi diğer sektörlerde yapımı öngörülen alt projelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmış bulunmaktadır.

 

burasi firat üstünden gecicek olan kara kaya baraji firat demir yolu üstü

 

 

 

       
 
             Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!